levanlinhepi

11/02 - Sóng giảm điển hình

Giá xuống
levanlinhepi Cập nhật   
BINANCE:FTMUSDT.P   Fantom / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
FTM đang tạo ra một sóng giảm điển hình với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, chúng ta có thể đặt lệnh chờ bán không ở điểm chạm lại đường xu hướng và sl ở gần đỉnh c.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã có thể đóng lệnh và tận hưởng một kèo thắng trận điển hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.