HoangMinhchannel

FTS với sự tiếp diễn xu hướng cũ

Giá lên
HOSE:FTS   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
FTS đã có chuỗi 2 tuần liên tiếp tăng điểm và tín hiệu này vẫn chưa dừng lại sau khi tạo lực điều chỉnh ngắn hạn trong ngày hôm qua, sáng hôm nay, mô hình đảo chiều Bullish Belt-hold đã được hình thành ở khung ngắn hạn.
Chúng ta có thể mua vào với cổ phiếu này với Target dự kiến là 27.75.

Zalo & Contact: 0911.86.79.87
Skype: hoangminh.fiu@gmail.com

Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.