atm_analytics

Phân tích FTT - Coin sàn (5/2021)

FTX:FTTUSD   FTT / USD
Biểu đồ trên thể hiện hoạt động của token này thời gian gần đây có sự biến động rõ rệt. Đầu tháng 4 FTT có sự tăng vọt trong tổng số các giao dịch được thực hiện. Cách đây vài ngày, vào khoảng ngày 7/5 lượng giao dịch token này nhiều hơn bởi người dùng có nhu cầu mua FTT để stake và tham gia IEO trên nền tảng của FTX. Sau đó, các chỉ số đã giảm xuống và hiện tại không có gì nổi bật.

https://marginatm.com/phan-tich-ftt-ht-g...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.