Mr_Gau

FTTUSDT có thể cân nhắc vào lệnh!

BINANCE:FTTUSDT   FTX Token / TetherUS
Vùng đẹp để mua là 57 đến 62.
SL dưới vùng 55
TP tùy ý!