GameonVentures

FUN, H4, Vùng hiệu chỉnh muộn

BINANCE:FUNBTC   None
Đi sau hầu hết thị trường, FUN sẽ cán đích muộn hơn nhưng có vùng sóng hiệu chỉnh rộng trước khi bước vào downtrend cuối cùng
Theo dõi và giao dịch