khoahuynh

04-05-2021: FXSBUSD buy luôn

Giá lên
BINANCE:FXSBUSD   FXS / BUSD
27 lượt xem
0
FXSBUSD đã phá vùng kháng cự giờ đây đã trở thành vùng hỗ trợ hợp lưu với các đường MA200 và MA50. Buy luôn bây giờ và stop loss dưới vùng hỗ trợ.