dinhchien

GAS - Kỳ vọng ngắn hạn 10%.

Giá lên
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
- Khung ngày: Supertrend TĂNG.
- Khung H1: Quy luật tăng đã hình thành (Đỉnh cao, Đáy cao).
- Strategy giả lập chỉ Mua với phí = 0.23% (sàn TCBS).
* Lưu ý: muốn thắng lớn nên dời dừng lỗ theo.