nhadautu79

GAS kỳ vọng tăng giá

Giá lên
ASX:GAS   STATE GAS LIMITED
60 lượt xem
0
HOSE:GAS
Hy vọng giá quay lại test cầu thành công quanh vùng 70. Kỳ vọng giá mục tiêu 80.

Bình luận