DatTong

GBPAUD, Mua tiếp xu hướng H1.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- Xu hướng chính: uptrend
- Giá đang đi ngang, nằm trên cản
- Nến H1 cho tín hiệu lên mạnh
--> MUA
Bình luận:
Dời stoploss vào điểm vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.