dinhchien

GBPAUD - Phương pháp GD 3 màn hình, price action & Elliot 3/9

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng giảm đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: quy luật giảm rõ ràng
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.

Bình luận