NamHenry

cặp tiền tệ: GBP/AUD

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Tham Khảo: Sell gioá hiện tại
vùng giá kì vọng: 1.792xx- 1.784xx
Đóng lệnh: dừng lỗ