NguyenThang33

Hỗ trợ - Kháng cự: Luôn đi đúng xu hướng - Gbp/Aud

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Giá đang tiếp cận mức hỗ trợ tại 1.8016 (50% Fibonacci retracement , 61.8% Fibonacci extension ) giá sẽ đi theo đúng mô hình và đảo chiều hướng về mức kháng cự của nó tại 1.8143.
Mô hình giá sẽ chuẩn đến từng Pip, anh em cùng theo dõi xem nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.