OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
DỰ TÍNH GA sáp hoàn thành mô hình sóng E.
mục tiêu canh sell tít về đáy. rồi buy dài