doilakotuong

G/Aud chính thức downtrend manh!

FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
G/Aud chính thức downtrend manh! , cơ hội cho các trader hót bạc