Tony_Gao

Kèo GBPAUD

Giá lên
Tony_Gao Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GA trên khunng Daily vẫn đang trong xu hướng tăng khả năng giảm đều chỉnh về các mức hồi quan trọng của Fibo để bật tăng trờ lại,,, chiến lược canh mua lên...
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.