dinhchien

GBPAUD - đã xác nhận tăng khung H4

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- Luôn stop loss.
- Key giao dịch: 50% khi dự đoán hình từ quá khứ