dinhchien

GBPAUD - đã xác nhận tăng khung H4

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- Luôn stop loss.
- Key giao dịch: 50% khi dự đoán hình từ quá khứ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.