ngobao1975

Xu hướng GA từ 26/08

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GA đã phá TL giảm, áp lực giá tăng mạnh và đã hình thành mô hình 3 đáy. Chờ giá hồi về và có tín hiệu PA thì vào BUY, TP/ SL như trên chart.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.