ngobao1975

Xu hướng GA từ 26/08

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GA đã phá TL giảm, áp lực giá tăng mạnh và đã hình thành mô hình 3 đáy. Chờ giá hồi về và có tín hiệu PA thì vào BUY, TP/ SL như trên chart.