OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
giao dịch theo hình
Đã hủy lệnh