RobertDung

Tín hiệu BUY GBP/AUD

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Với cặp GBP/AUD này hiện tại giá đang test lại vùng 1.87xxx
Nếu phiên đóng cửa ngày 31/10/2019 là 1 cây nến tăng tạo cặp nến bullish engulfing thì chúng ta có thể có kỳ vọng về các cùng kế tiếp 1.9082 và xa hơn 1.97xxx
Chúng ta cần đợi cây nến xác nhận ngày 1/11 nếu các bạn thận trọng.
Chúc các bạn giao dịch thành công.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.