XuanTruong-xtm

Phân tích cặp GBPCAD xu hướng dài hạn khung D1

FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Phân tích cặp GBPCAD xu hướng dài hạn khung D1