bachdh021199

SELL GBPAUD When Break KeyLevel

OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD có dấu hiệu phản ứng với vùng cản cứng 1.89400 khung D1. Để chắc chắn cho một nhịp điều chỉnh của GBPAUD , chúng ta sẽ đợi Break&Retest vùng cản 1.88500. Tại đây chúng ta có thể tìm Entry Sell về vùng cản 1.87800 hoặc xa hơn là Trendline khung D1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.