maivanhai

GBPAUD đanh lên

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
tuần vừa rồi giá có sự phá vỡ thất bại mô hình tam giác trên ngày tạo ra mẫu pinbar trên tuần. https://www.youtube.com/watch?v=V98Q6WbMwQk&t=4s

Bình luận