DatTong

GBPAUD, Hình thành mô hình SHS ( vai đầu vai) trên D1.

DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
D1:
Mô hình SHS hình thành trên D1.
H4:
- Giá phá qua cản và hiện tại đang test neckline.
( Các phân tích kỹ thuật về GBPAUD trước đây https://www.tradingview.com/u/DatTong/#s... )
Bình luận: Breakout neckline trên H4!
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.