FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
tructure - Cấu trúc thị trường :
H4 H1 đồng pha xu hướng tăng

omentum - Động lượng :
Sóng giảm với momentum thoải dần ra

-> Canh mua tại vùng Swing Low khi giá
phá khỏi vùng đấu giá thất bại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.