URIFX

@GBPAUD => Những chuyến đi dài

OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Nếu break channel cả 2 hướng, đều có những bước sóng dài. Đường rất rộng cho tới hết năm...