FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
tructure - Cấu trúc thị trường :
H4 H1 đồng pha xu hướng tăng

omentum - Động lượng :
+ Sóng giảm vol tăng dần
+ Sóng tăng vol giảm dần

-> Vùng FTR xuất hiện trước vùng đỉnh cũ hợp lưu Fibo
Anh em canh mua khi giá hồi về vùng đỉnh cũ khi xuất hiện tín hiệu PA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.