URIFX

GBPAUD

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Nếu giá rớt xuông vùng 1.74, rất có thể có 1 wave dài đi xuống.