DatTong

GBPCAD, Bán

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Bán...
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Profit ~ 100 pip !

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.