xin1banthang

GBPAUD về vùng cầu H1, xu hướng H1 tăng nên canh mua

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Xuất hiện nến tăng xác nhận tại vùng cầu, đặt lệnh mua ở nửa cây nến xác nhận. Tỷ lệ RR 1:3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.