FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
#GBPAUD cho tín hiệu phân kì đáy RSI khung H1, khung H1 tạo mô hình 2 đáy.
Khả năng 80% hồi về vùng fibonanci 50%-61.8%.
Lợi nhuận 0.37%. Stop loss dưới đáy cũ!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.