thichtuong

GBPAUD (BUY) -- Chờ giá retest buy

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD phá qua đỉnh cũ dự hình thành xu hướng tăng, chờ giá retest vùng key thì buy
TP: 1.80972
SL: 1.79438