anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC GBPAUD NGÀY 29/11/2021

anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Cancel lệnh buy limit, chúng ta chờ sell tại vùng giá như hình, sl tp như hình ...Tuân thủ sl tp, quản lý vốn
Bình luận:
70-80 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.