FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Tuần rồi giá cặp này đã hồi về vùng kháng cự cũ, vùng này tập trung nhiều seller, và sau đó giá đã phản ứng bằng 1 pinbar , nếu ai đã lỡ chuyến tàu sell ở giá tốt thì tuần sau có thể canh giá hồi test lại, hoặc tìm điểm vào ở khung nhỏ hơn để tối ưu được tỉ lệ rủi ro lợi nhuận. Theo tin tức cơ bản thì AUD đang được hỗ trợ nhiều tin tức tốt hơn và nó cũng đang phù hợp với xu hướng hiện tại của cặp này. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.