ptsonpt

hướng dẫn ichimoku GA

Đào tạo
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- kijun 26 đã cắt gân mây kumo thành công, tạo một con sóng tăng mới , chờ mua khi giá hồi về các mốc cân bằng đi ngang
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.