ptsonpt

hướng dẫn ichimoku GA

Đào tạo
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- kijun 26 đã cắt gân mây kumo thành công, tạo một con sóng tăng mới , chờ mua khi giá hồi về các mốc cân bằng đi ngang