hailnforex

GBPAUD - Đánh xuống

Giá xuống
hailnforex Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GA đã break thành công hỗ trợ mạnh 1.814, duy trì sell cặp tiền này
Bình luận:
GA đạt tp2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.