OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Xin lỗi tối muộn rồi t không nói gì.
SELL ngắn ăn 30 pip thôi