anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC GBPAUD NGÀY 20/01/2022

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GA chờ sell tại vùng zone xanh
sl trên đỉnh gần nhất
Chờ giá đẹp nhất hẳn vào nha mọi người, tránh rủi ro
Không allin vì cơ bản không phải lệnh nào cũng win

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.