URIFX

@GBPAUD #UpChannel => Buy

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Chờ mua wave cuối của channel đang lên.
Theo dõi tiếp vài ngày đầu tuần mới có quyết định tham gia thị trường hay không.
Bình luận: Chờ confirm buy. Ngon!
Bình luận:
Bình luận: ngắn hạng: buy
Bình luận: hic. lỡ mất cơ hội này. chờ pullback
Bình luận: Hy vong cham target
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: