URIFX

@GBPAUD #Correction => Mua một it, rồi mua thêm

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Để đây và kg nói gì thêm