FSFI

GBPAUD- Cơ Hội Mua Ngắn Hạn Tiềm Năng Hôm Nay!

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD- liên tục phá các vùng kháng cự ở: 1.82563 và 1.83168. Đối với tôi đó là 1 dấu hiệu tăng giá.
GBPAUD- Hiện đang nằm gần vùng kháng cự 1.84000 con số tâm lý. Có tiềm năng nhiều nhà đầu tư sẽ chốt lời và bán mới xuất hiện.
Tôi tìm kiếm 1 cơ hội mua ngắn hạn trong vùng: 1.83200 đến 1.84000.
Là nhà giao dịch ừa mạo hiểm, tôi sẽ đặt lệnh Buy Limit với chiến thuật Bat Pattern.
---
Entry: 1.83255.
Stoploss: 1.82986.
Target 1 dự kiến: 1.83626. (Mức Fibs hồi quy 38.2 đoạn AD)
Target 2 dự kiến: 1.83856. (Mức Fibs hồi quy 61.8 đoạn AD).
--
- Mô hình hiện tại chưa hoàn thiện điểm D. Là nhà giao dịch chuyên nghiệp, tôi cần lập trước kế hoạch để biết mình cần phải làm gì khi thị trường di chuyển tới mức giá đó.
- Tôi cũng không biết mô hình Bat Pattern có hoàn thiện hay không. Nếu bạn là người mới, hãy hiểu rằng điểm D có thể hoàn thiện thấp hơn vị trí dự kiến ban đầu.
Miễn sao nằm trong vùng Zone là được. Do đó, khi điểm D hoàn thiện thấp hơn, tôi sẽ kéo Fibs hồi quy đoạn AD lại để chỉnh lại Target 1 và Target theo mức 38.2 và 61.8 mới.
- Nếu thị trường phá vỡ Zone và đóng cửa dưới chân X. Đối với tôi mô hình Bat Pattern đã bị thất bại. Tôi sẽ đóng lệnh.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.