tranhoang2th

GBPAUD đặt limit ngay đỉnh củ.

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
W: xu hướng giảm, giá hiện tại đang giao dịch trên EMA10, tôi tin rằng kết thúc tuần giá sẽ đóng cửa dưới EMA10. Nên tuy lực hiện tại tăng đang mạnh nhưng giá chạm vùng KC ( hợp lưu fibo 50)
D: ( thứ 5): đóng nến có thể là 1 cây spinning top .
H1: Sẽ còn 1 đợt tăng có thể vượt đỉnh 1 chút, nên ta đặt limit ngay đỉnh, SL như hình.( bạn nào dùng sóng elliott thì cũng nhận ra vẫn còn sóng 5 (H1))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.