Ichimoku-Guy

SELL GBPAUD

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Giá đã tới sát mây và khả năng cao sẽ điều chỉnh giảm xuống
AE để SL TP theo hình
Dời SL dương khi giá chạy để bảo toàn vốn
Chúc AE thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.