DatTong

GBPAUD, Dự báo xu hướng trên Daily !

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD , Dự báo xu hướng trên Daily !
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận:
Lợi nhuận +100pip. Chốt 1/2 volume !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 200pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.