NguyenThang33

GA - Short

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD đang kéo trở lại mức thấp ở khung H4 giờ thêm vào với mốc Fibo 38,2 cũng xác định giá giảm
Nếu giá đi vào vùng bán, giá sẽ giảm đến các mốc thấp trong ngày.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.