TonyL0ng

Thoát khỏi vùng SW và khẳng định xu hướng

FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GA sáng nay đã thoát khỏi vùng sw và khẳng định tiếp xu thế tăng của mình. Việc đi qua vùng GAP của khung W hiện đang trong tầm tay. Lưu ý k chặn đầu dưới bất kì hình thức nào. TREND IS FRIEND. Nếu k có 1 entry đẹp thì hãy chờ đợi ở vùng hỗ trợ gần nhất hoặc xem xét vào khi xuất hiện nến đảo chiều khi giá hồi về 2 đường MA.

Hãy luôn quan niệm rằng
NGÀY MAI THỊ TRƯỜNG VẪN CÒN ĐÓ, CHỈ CÓ TRADER LÀ RA ĐI.
THÀ NUỐT NƯỚC BỌT CÒN HƠN LAU NƯỚC MẮT.

😎😎😎Đây chỉ là nhận định cá nhân k phải lời khuyên đầu tư. 😎😎😎
🤤🤤🤤Hồn ai nấy giữ , tiền ai nấy xài🤤🤤🤤
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.