OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Vùng kháng cự mạnh +Phân kỳ+PA
Nhớ đặt sl qua đỉnh.