startryu

GBP/AUD - H4 - Deal SELL dài

Giá xuống
startryu Cập nhật   
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Sau khi chạm Cản mạnh khung D ở trên,
Giá đã giảm mạnh phá Cấu trúc tăng,
Khung H4 chính thức bắt đầu xu hướng giảm.
Đợi giá quay về lại vùng vừa phá để retest , hình thành mô hình nến đảo chiều thì bắt đầu Sell xuống

Hoặc có khả năng giá quay hẳn về vùng Cản Cũ ở đỉnh để Retest

Entry 1 : 1.85971 - SL : 1.86400
Hoặc Vùng Entry 2 : 1.89519 SL : 1.89907

TP thả về 1.8187x
1 deal RR 1/10 or 1/15

cần kỹ năng quản lý rủi ro tốt
chờ đợi mô hình đảo chiều hãy bắt đầu vào lệnh

Bình luận:
Giá đã chạm entry limit : 1.85898
SL : 1.86400
14h 14-12-2021
giá đã giảm như kế hoạch
giá về 1.84187 có thể dời SL về Entry để quản lý rủi ro
Bình luận:
Giá đã giảm mạnh !
lưu ý đáy cũ : 1.841xx là vùng có thể giá quay đầu, chúng ta cần đợi giá về đó rồi đưa SL về Entry
Bình luận:
Hôm qua FOMC họp, giựt 2 đầu lúc 2 giờ sáng dễ khéo nhìu bro sợ sẽ TP sớm
May quá mình đi ngủ :)) ko biết gì cả
ai còn giữ lệnh thì kiên nhẫn thêm nhé
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng lệnh thủ công nhé !
Hòa Vốn tại 1.85686
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.