Atptrading271

GBPAUD sell dài hạng

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Giá đang đi có dấu hiệu quay về vùng hỗ trợ 1.8400 . chốt lời vùng giá 1.83500-1.84000
Inbox để nhận hỗ trợ giao dịch và tham gia nhóm.
Chúc mọi người giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.