I_am_not_robot

Update GBPAUD 15-12-2021

OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Chờ sell GBPAUD khi test lại vùng Fibo.
Đây chỉ là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên giao dịch. Mọi người có thể tham khảo và so sánh với plan của mình. Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.