OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
sell khi giá ở dưới đường EMA và dấu chấm SAR + giao cắt MACD xuất hiện